ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΕΙ και ασφάλεια

 16/12/2020 12:00

Φαντάζει ανεπίκαιρο μέσα στην πανδημία και τις επιπτώσεις της, βαδίζοντας προς την νέα χρονιά, που ελπίζουμε να μας απελευθερώσει, να ασχολούμαστε με τα θέματα ασφάλειας και φύλαξης των πανεπιστημίων. Η ζωή συνεχίζεται ανεξάρτητα από την πανδημία -που δεν λέει να πειθαρχήσει στις εκτιμήσεις «ειδικών» και ειδικών και κατά συνέπεια πρέπει να μας απασχολούν και άλλα!

Σημειώνω -σαν στάση αρχής, ότι η προστασία της Δημόσιας Τάξης, της Περιουσίας και των Ατομικών Ελευθεριών στον χώρο των κάθε είδους εγκαταστάσεων των ΑΕΙ αποτελεί ευθύνη της πολιτείας και ο νόμος, καθώς και τα άρθρα του Ποινικού Κώδικα, πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας χωρίς εξαιρέσεις. Άβατα δεν υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια!

Αρμόδια για τις ρυθμίσεις είναι η εκτελεστική εξουσία και για το επιχειρησιακό σχέδιο και την λειτουργία είναι η ΕΛΑΣ. Στα ΑΕΙ παρατηρούνται διαχρονικά φαινόμενα άσκησης βίας, η οποία δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή. Τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν πανδημικό χαρακτήρα και τις περισσότερες φορές είναι περιθωριακά και οι αιτίες τους είναι άσχετες με τον χώρο των ΑΕΙ. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεση της να συσταθεί ειδικό σώμα με επικεφαλής στελέχη της ΕΛΑΣ, το οποίο θα συγκροτηθεί με πρόσληψη προσωπικού με συγκεκριμένα προσόντα και κατάλληλη εκπαίδευση. Το προσωπικό θα επιχειρεί στον χώρο των κατά τόπους ΑΕΙ ανάλογα με τις εκάστοτε κατά περιόδους ανάγκες.

Δεν αφορά τα ΑΕΙ η συγκρότηση και επιχειρησιακή λειτουργία ενδεχομένου ειδικού σώματος της ΕΛΑΣ. Τα αφορά ο στρατηγικός σχεδιασμός με την έννοια της προστασίας ιδιαίτερων συνθηκών στο πλαίσιο της νομιμότητας και του σεβασμού του συνόλου των πολιτών.

Το σώμα αυτό θα έχει αρμοδιότητα, με βάση επιχειρησιακά σχέδια που θα εκπονηθούν σε συνεργασία με το εκάστοτε ΑΕΙ, να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις διάπραξης έκνομων ενεργειών στο χώρο των πανεπιστημίων. Θα κριθεί η αποτελεσματικότητα και δυνατότητα άρσης προβλημάτων στα ΑΕΙ και την εκ μέρους των αρχών διάθεσης συνεργασίας.

Αλλά τα ΑΕΙ έχουν και δικές τους υπηρεσίες φύλαξης! Αυτές, παίρνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, μπορούν να αναλάβουν σημαντικό έργο της προστασίας των ΑΕΙ. Είναι απαραίτητο να περιγραφούν αναλυτικά οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας φύλαξης των ΑΕΙ -πιθανόν κατά το πρότυπο του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την Δημοτική Αστυνομία.

Ελπίζω όλοι και όλες να θέλουμε το ίδιο: απρόσκοπτη λειτουργία των ΑΕΙ, συνθήκες ελευθερίας και προστασίας της λειτουργίας τους και ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών τους που φυσικά δεν εξαντλείται στην ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 13 Δεκεμβρίου 2020

Δημοφιλείς Απόψεις