ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτή είναι η «φωτογραφική» διάταξη για να... νομιμοποιηθούν τα αυθαίρετα της Νικήτης

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών «αναστέλλει» τις κατεδαφίσεις που θα αποφασιστούν μέχρι την Πέμπτη σε όλη τη χώρα, μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων του χωριού της Χαλκιδικής

 02/03/2021 22:46

Αυτή είναι η «φωτογραφική» διάταξη για να... νομιμοποιηθούν τα αυθαίρετα της Νικήτης
Φωτογραφία αρχείου

Την περίπτωση των αυθαίρετων κατασκευών οι οποίες έπρεπε να κατεδαφιστούν, αλλά αναιρέθηκε στην πράξη η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, «φωτογραφίζει» τροπολογία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εισάγεται αύριο, Τετάρτη, στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην τρίτη παράγραφο της τροπολογίας, «Αναστέλλεται, μέχρι την 31η-10-2021 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα κάθε είδους που υφίστανται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων και έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, χωρίς απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών».

Βέβαια, προκύπτουν ερωτήματα εάν από την τροπολογία θα επωφεληθούν και άλλοι ιδιοκτήτες παράνομων κατασκευών που καταπατούν δημόσιο χώρο, παραλίες ακόμη και το... υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, όπως καταγράφεται στην τροπολογία.

Υπενθυμίζεται ότι από τη σημερινή, Τρίτη, σύσκεψη των αρμόδιων φορέων στην Α.Δ.Μ.Θ, προέκυψε η είδηση (διαβάστε εδώ τι έγραψε το makthes.gr), ότι το υπουργείο θα προβεί σε νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να δοθεί αναβολή των κατεδαφίσεων με σκοπό τα αυθαίρετα να... νομιμοποιηθούν. Να σημειωθεί ότι στις αυθαίρετες κατασκευές, συγκαταλέγεται ακόμη και ο πεζόδρομος της Νικήτης.

Ειδικότερα, η τροπολογία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, αφορά ρυθμίσεις για την οριστική παραλαβή έργων που αφορούν υποδομές δικαστηρίων, την εξαίρεση του προσωπικού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 90 ν. 4389/2016, της παρ. 2 του άρθρου 55 ν. 4626/2019 και της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4647/2019, και την αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας".


Συνολικά με την τροπολογία αποφασίζονται τα εξής:

1.α. Θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, έργα τα οποία περατώθηκαν τουλάχιστον δέκα (10 έτη πριν από την ημερομηνία αυτή και έχουν ήδη δοθεί προς χρήση από τους αναδόχους στον φορέα κατασκευής ή/και στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να έχει διενεργηθεί κατά νόμο πραγματική ή αυτοδίκαιη (πλασματική) οριστική παραλαβή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται δικαστικές εκκρεμότητες της αναθέτουσας αρχής κατά του αναδόχου.

β. Οι φορείς εκτέλεσης των έργων αυτών υποχρεούνται να καλέσουν άμεσα τους αναδόχους και να επιστρέψουν τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που τυχόν διακρατούν.

2.α. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη, η μεταφορά ή η απόσπαση του προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, στην Κεντρική Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

β. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει υφιστάμενες αποσπάσεις ή τη δυνατότητα παράτασης αυτών.

3. Αναστέλλεται, μέχρι την 31η-10-2021 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα κάθε είδους που υφίστανται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων και έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, χωρίς απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.

Την περίπτωση των αυθαίρετων κατασκευών οι οποίες έπρεπε να κατεδαφιστούν, αλλά αναιρέθηκε στην πράξη η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, «φωτογραφίζει» τροπολογία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εισάγεται αύριο, Τετάρτη, στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην τρίτη παράγραφο της τροπολογίας, «Αναστέλλεται, μέχρι την 31η-10-2021 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα κάθε είδους που υφίστανται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων και έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, χωρίς απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών».

Βέβαια, προκύπτουν ερωτήματα εάν από την τροπολογία θα επωφεληθούν και άλλοι ιδιοκτήτες παράνομων κατασκευών που καταπατούν δημόσιο χώρο, παραλίες ακόμη και το... υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, όπως καταγράφεται στην τροπολογία.

Υπενθυμίζεται ότι από τη σημερινή, Τρίτη, σύσκεψη των αρμόδιων φορέων στην Α.Δ.Μ.Θ, προέκυψε η είδηση (διαβάστε εδώ τι έγραψε το makthes.gr), ότι το υπουργείο θα προβεί σε νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να δοθεί αναβολή των κατεδαφίσεων με σκοπό τα αυθαίρετα να... νομιμοποιηθούν. Να σημειωθεί ότι στις αυθαίρετες κατασκευές, συγκαταλέγεται ακόμη και ο πεζόδρομος της Νικήτης.

Ειδικότερα, η τροπολογία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, αφορά ρυθμίσεις για την οριστική παραλαβή έργων που αφορούν υποδομές δικαστηρίων, την εξαίρεση του προσωπικού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 90 ν. 4389/2016, της παρ. 2 του άρθρου 55 ν. 4626/2019 και της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4647/2019, και την αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας".


Συνολικά με την τροπολογία αποφασίζονται τα εξής:

1.α. Θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, έργα τα οποία περατώθηκαν τουλάχιστον δέκα (10 έτη πριν από την ημερομηνία αυτή και έχουν ήδη δοθεί προς χρήση από τους αναδόχους στον φορέα κατασκευής ή/και στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να έχει διενεργηθεί κατά νόμο πραγματική ή αυτοδίκαιη (πλασματική) οριστική παραλαβή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται δικαστικές εκκρεμότητες της αναθέτουσας αρχής κατά του αναδόχου.

β. Οι φορείς εκτέλεσης των έργων αυτών υποχρεούνται να καλέσουν άμεσα τους αναδόχους και να επιστρέψουν τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που τυχόν διακρατούν.

2.α. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη, η μεταφορά ή η απόσπαση του προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, στην Κεντρική Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

β. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει υφιστάμενες αποσπάσεις ή τη δυνατότητα παράτασης αυτών.

3. Αναστέλλεται, μέχρι την 31η-10-2021 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα κάθε είδους που υφίστανται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων και έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, χωρίς απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία