ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ:   1

Χτίζοντας τη Θεσσαλονίκη του μέλλοντός μας

Μια ειδική έκδοση 68 σελίδων, προσφορά της  "Μακεδονίας της Κυριακής"

-έρευνες

-ρεπορτάζ

-παρουσιάσεις

-σχέδια

-δεσμεύσεις