ΠΑΙΔΕΙΑ

Λιγότερα από ένα καφέ για τη σίτιση των φοιτητών!

Ελάχιστο και σε πολύ χαμηλά επίπεδα το προϋπολογισμένο ποσό για τη σίτιση των φοιτητών κι ας αυξήθηκε φέτος κατά... 0,20 λεπτά!

 30/09/2022 22:54

Λιγότερα από ένα καφέ για τη σίτιση των φοιτητών!

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση καθορισμού της τιμής για τη σίτιση των φοιτητών στα πανεπιστήμια στα 2 ευρώ την ημέρα από 1.80 που ήταν ενώ ειδικά για τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με έδρα τον Έβρο ορίζεται στα 2.45 ευρώ από 2.25 που ήταν.

Η απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Καθορίζουμε την τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε 2,00 €.

2. Ειδικά για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Ιονίου και τους φοιτητές των Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τα οποία έχουν ως έδρα τον Νομό Έβρου, η τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου ορίζεται σε 2,45 €.

3. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση, η οποία ρυθμίζει διαφορετικά την τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους φοιτητές των Α.Ε.Ι., παύει να ισχύει.

Πηγή: Foititikanea.gr

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση καθορισμού της τιμής για τη σίτιση των φοιτητών στα πανεπιστήμια στα 2 ευρώ την ημέρα από 1.80 που ήταν ενώ ειδικά για τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με έδρα τον Έβρο ορίζεται στα 2.45 ευρώ από 2.25 που ήταν.

Η απόφαση ορίζει τα εξής:

1. Καθορίζουμε την τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε 2,00 €.

2. Ειδικά για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Ιονίου και τους φοιτητές των Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τα οποία έχουν ως έδρα τον Νομό Έβρου, η τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου ορίζεται σε 2,45 €.

3. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση, η οποία ρυθμίζει διαφορετικά την τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους φοιτητές των Α.Ε.Ι., παύει να ισχύει.

Πηγή: Foititikanea.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία