ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οπισθοχώρηση από την κυβέρνηση για τις κατεδαφίσεις σε ζώνες αιγιαλών

Οι αντιδράσεις στην Νικήτη και οι πιέσεις συμφερόντων σταματούν τα έργα της θα εκτελούσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 03/03/2021 07:00

Οπισθοχώρηση από την κυβέρνηση για τις κατεδαφίσεις σε ζώνες αιγιαλών

Θεολόγος Ηλιού

Οπισθοχωρεί η κυβέρνηση στην προτροπή που είχε δώσει στους συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών σε ζώνες αιγιαλού και παραλίες.

Μετά τις αντιδράσεις στην παραλία της Νικήτης για την κατεδάφιση των αμμοκρατών που χαρακτηρίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία για την αναστολή των εργασιών σε αιγιαλούς και παραλίες της χώρας. Εκτός από τις αντιδράσεις σε τοπικές κοινότητες, πιέσεις άσκησαν και ιδιωτικά συμφέροντα που θα δεχόντουσαν μεγάλο πλήγμα, ειδικά σε πόλεις που διαθέτουν παραλιακό μέτωπο όπως η Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Η κατάθεση τροπολογίας για ψήφιση  στη Βουλή αναμένεται την Πέμπτη από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών αλλά και συναρμόδιων υπουργείων, ανάμεσα τους το Ναυτιλίας και Οικονομικών. Σαφώς, η τροπολογία θα βοηθήσει να μην διαταραχθούν τουριστικές περιοχές και να μη χαθεί η τουριστική σεζόν από κατεδαφίσεις ακόμα και κεντρικών πεζοδρόμων, όπως προγραμματιζόταν στη Νικήτη. Η αναστολή θα έχει ισχύ έως τις 31 Οκτωβρίου    2021. 

Υπενθυμίζουμε ότι σχεδιαζόταν να εκτελεστούν σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, όπως και σε άλλες περιοχές, τελεσίδικες αποφάσεις - πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων επεμβάσεων, περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε κοινόχρηστη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, σε δάση, δασικές, αναδασωτέες εκτάσεις, εθνικό δρυμό καθώς και εντός πολεοδομικού ιστού, ρέματα ή άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή προστατευόμενες περιοχές, τα οποία, σύμφωνα με τις λίστες των αρμόδιων Υπηρεσιών καταγραφής τους (Δασαρχεία, Κτηματικές Υπηρεσίες, ΥΔΟΜ) είναι άμεσα εκτελεστά.


Η τροπολογία: 

1.α. Θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, έργα τα οποία περατώθηκαν τουλάχιστον δέκα (10 έτη πριν από την ημερομηνία αυτή και έχουν ήδη δοθεί προς χρήση από τους αναδόχους στον φορέα κατασκευής ή/και στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να έχει διενεργηθεί κατά νόμο πραγματική ή αυτοδίκαιη (πλασματική) οριστική παραλαβή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται δικαστικές εκκρεμότητες της αναθέτουσας αρχής κατά του αναδόχου.

β. Οι φορείς εκτέλεσης των έργων αυτών υποχρεούνται να καλέσουν άμεσα τους αναδόχους και να επιστρέψουν τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που τυχόν διακρατούν.

2.α. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη, η μεταφορά ή η απόσπαση του προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, στην Κεντρική Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

β. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει υφιστάμενες αποσπάσεις ή τη δυνατότητα παράτασης αυτών.

3. Αναστέλλεται, μέχρι την 31η-10-2021 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα κάθε είδους που υφίστανται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων και έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, χωρίς απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.Οπισθοχωρεί η κυβέρνηση στην προτροπή που είχε δώσει στους συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών σε ζώνες αιγιαλού και παραλίες.

Μετά τις αντιδράσεις στην παραλία της Νικήτης για την κατεδάφιση των αμμοκρατών που χαρακτηρίστηκαν αυθαίρετες κατασκευές, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία για την αναστολή των εργασιών σε αιγιαλούς και παραλίες της χώρας. Εκτός από τις αντιδράσεις σε τοπικές κοινότητες, πιέσεις άσκησαν και ιδιωτικά συμφέροντα που θα δεχόντουσαν μεγάλο πλήγμα, ειδικά σε πόλεις που διαθέτουν παραλιακό μέτωπο όπως η Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Η κατάθεση τροπολογίας για ψήφιση  στη Βουλή αναμένεται την Πέμπτη από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών αλλά και συναρμόδιων υπουργείων, ανάμεσα τους το Ναυτιλίας και Οικονομικών. Σαφώς, η τροπολογία θα βοηθήσει να μην διαταραχθούν τουριστικές περιοχές και να μη χαθεί η τουριστική σεζόν από κατεδαφίσεις ακόμα και κεντρικών πεζοδρόμων, όπως προγραμματιζόταν στη Νικήτη. Η αναστολή θα έχει ισχύ έως τις 31 Οκτωβρίου    2021. 

Υπενθυμίζουμε ότι σχεδιαζόταν να εκτελεστούν σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, όπως και σε άλλες περιοχές, τελεσίδικες αποφάσεις - πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων επεμβάσεων, περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε κοινόχρηστη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, σε δάση, δασικές, αναδασωτέες εκτάσεις, εθνικό δρυμό καθώς και εντός πολεοδομικού ιστού, ρέματα ή άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή προστατευόμενες περιοχές, τα οποία, σύμφωνα με τις λίστες των αρμόδιων Υπηρεσιών καταγραφής τους (Δασαρχεία, Κτηματικές Υπηρεσίες, ΥΔΟΜ) είναι άμεσα εκτελεστά.


Η τροπολογία: 

1.α. Θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, έργα τα οποία περατώθηκαν τουλάχιστον δέκα (10 έτη πριν από την ημερομηνία αυτή και έχουν ήδη δοθεί προς χρήση από τους αναδόχους στον φορέα κατασκευής ή/και στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να έχει διενεργηθεί κατά νόμο πραγματική ή αυτοδίκαιη (πλασματική) οριστική παραλαβή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται δικαστικές εκκρεμότητες της αναθέτουσας αρχής κατά του αναδόχου.

β. Οι φορείς εκτέλεσης των έργων αυτών υποχρεούνται να καλέσουν άμεσα τους αναδόχους και να επιστρέψουν τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που τυχόν διακρατούν.

2.α. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη, η μεταφορά ή η απόσπαση του προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, στην Κεντρική Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

β. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει υφιστάμενες αποσπάσεις ή τη δυνατότητα παράτασης αυτών.

3. Αναστέλλεται, μέχρι την 31η-10-2021 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα κάθε είδους που υφίστανται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων και έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, χωρίς απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία