ΠΑΙΔΕΙΑ

Πάνω από 950 φοιτητές από 20 χώρες για το αγγλόφωνο τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ

Η διδασκαλία του προγράμματος θα γίνεται στην Αγγλική γλώσσα ενώ προβλέπεται και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα πρώτα έξι εξάμηνα σπουδών

 16/07/2021 15:41

Πάνω από 950 φοιτητές από 20 χώρες για το αγγλόφωνο τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ

Πάνω από 950 αιτήσεις έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα για το πρώτο αγγλόφωνο τμήμα Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από φοιτητές από περισσότερες από 20 διαφορετικές χώρες του κόσμου!

Οι αιτήσεις είναι ενδεικτικά από Αίγυπτο, Αλβανία, Αυστραλία, Αφγανιστάν, Βιετνάμ, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Βρετανία, ΗΠΑ, Ιορδανία, Κίνα, Κύπρο, Λίβανο, Νέα Ζηλανδία, Νότιο Αφρική, Ολλανδία, Σουηδία, Σρι Λάνκα, Τουρκία.

Την αποκάλυψη έκανε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Το αγγλόφωνο τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ είναι έτοιμο να λειτουργήσει από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Όπως είχε πει ο πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου το πρόγραμμα είχε ετοιμαστεί και για τα 12 εξάμηνά του από τον περασμένο Μάιο και το πανεπιστήμιο περίμενε την ψήφιση του νόμου προκειμένου να αρχίσει τις προετοιμασίες για τη λειτουργία του.

Η διδασκαλία του προγράμματος θα γίνεται στην Αγγλική γλώσσα, ενώ προβλέπεται και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα πρώτα έξι εξάμηνα σπουδών. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε εξήντα φοιτητές ανά έτος. Ο συνολικός αριθμός αναμένεται να φθάσει τους τριακόσιους εξήντα φοιτητές, όταν λειτουργήσουν και τα έξι έτη σπουδών, που είναι η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Οι εισακτέοι θα επιλέγονται μέσα από διαδικτυακές γραπτές εξετάσεις και αξιολόγηση μέσω ατομικής συνέντευξης, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ ανά έτος φοίτησης. Οι πόροι του προγράμματος εκτός από τα τέλη φοίτησης -στην πλήρη ανάπτυξή του και με τον μέγιστο αριθμό των 360 φοιτητών υπολογίζονται σε 4,32 εκ. ευρώ ετησίως- μπορούν να προέρχονται επιπλέον από δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, από κληροδοτήματα, ερευνητικά έργα ή προγράμματα και από ιδίους πόρους του ΑΠΘ. Η διαχείριση των πόρων θα γίνεται από την Επιτροπή του προγράμματος μέσω του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ.

Τα κριτήρια για εγγραφή στο Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ είναι συγκεκριμένα καθώς θα μπορούν να εγγράφονται αλλοδαποί πολίτες, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής και να προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν. Επίσης, κριτήριο εισαγωγής είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 ή TOEFL (με βαθμό τουλάχιστο 79/120)».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε έξι ακαδημαϊκά έτη, για την απόκτηση πτυχίου, όπου οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 83 μαθήματα (76 μαθήματα μέχρι το 10ο εξάμηνο και 7 κλινικές ασκήσεις στα εξάμηνα 11ο και 12ο), συγκεντρώνοντας συνολικά 360 Πιστωτικές Μονάδες. Μια Πιστωτική Μονάδα (ΠΜ, European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας.

Οι ενότητες σπουδών είναι τρεις: Η προκλινική-εργαστηριακή (από το 1ο έως το 4ο εξάμηνο) η κλινική (από το 5ο έως το 10ο εξάμηνο) και η κλινική άσκηση (11ο και 12ο εξάμηνο). Στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές θα διδάσκονται τις βασικές κλινικές δεξιότητες σε περιβάλλον προσομοίωσης και στα υπόλοιπα κλινικές δεξιότητες όπου θα διδάσκονται από τους κλινικούς καθηγητές.

Πάνω από 950 αιτήσεις έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα για το πρώτο αγγλόφωνο τμήμα Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από φοιτητές από περισσότερες από 20 διαφορετικές χώρες του κόσμου!

Οι αιτήσεις είναι ενδεικτικά από Αίγυπτο, Αλβανία, Αυστραλία, Αφγανιστάν, Βιετνάμ, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Βρετανία, ΗΠΑ, Ιορδανία, Κίνα, Κύπρο, Λίβανο, Νέα Ζηλανδία, Νότιο Αφρική, Ολλανδία, Σουηδία, Σρι Λάνκα, Τουρκία.

Την αποκάλυψη έκανε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Το αγγλόφωνο τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ είναι έτοιμο να λειτουργήσει από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Όπως είχε πει ο πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου το πρόγραμμα είχε ετοιμαστεί και για τα 12 εξάμηνά του από τον περασμένο Μάιο και το πανεπιστήμιο περίμενε την ψήφιση του νόμου προκειμένου να αρχίσει τις προετοιμασίες για τη λειτουργία του.

Η διδασκαλία του προγράμματος θα γίνεται στην Αγγλική γλώσσα, ενώ προβλέπεται και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα πρώτα έξι εξάμηνα σπουδών. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε εξήντα φοιτητές ανά έτος. Ο συνολικός αριθμός αναμένεται να φθάσει τους τριακόσιους εξήντα φοιτητές, όταν λειτουργήσουν και τα έξι έτη σπουδών, που είναι η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Οι εισακτέοι θα επιλέγονται μέσα από διαδικτυακές γραπτές εξετάσεις και αξιολόγηση μέσω ατομικής συνέντευξης, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ ανά έτος φοίτησης. Οι πόροι του προγράμματος εκτός από τα τέλη φοίτησης -στην πλήρη ανάπτυξή του και με τον μέγιστο αριθμό των 360 φοιτητών υπολογίζονται σε 4,32 εκ. ευρώ ετησίως- μπορούν να προέρχονται επιπλέον από δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, από κληροδοτήματα, ερευνητικά έργα ή προγράμματα και από ιδίους πόρους του ΑΠΘ. Η διαχείριση των πόρων θα γίνεται από την Επιτροπή του προγράμματος μέσω του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ.

Τα κριτήρια για εγγραφή στο Αγγλόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ είναι συγκεκριμένα καθώς θα μπορούν να εγγράφονται αλλοδαποί πολίτες, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής και να προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν. Επίσης, κριτήριο εισαγωγής είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 ή TOEFL (με βαθμό τουλάχιστο 79/120)».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε έξι ακαδημαϊκά έτη, για την απόκτηση πτυχίου, όπου οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 83 μαθήματα (76 μαθήματα μέχρι το 10ο εξάμηνο και 7 κλινικές ασκήσεις στα εξάμηνα 11ο και 12ο), συγκεντρώνοντας συνολικά 360 Πιστωτικές Μονάδες. Μια Πιστωτική Μονάδα (ΠΜ, European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας.

Οι ενότητες σπουδών είναι τρεις: Η προκλινική-εργαστηριακή (από το 1ο έως το 4ο εξάμηνο) η κλινική (από το 5ο έως το 10ο εξάμηνο) και η κλινική άσκηση (11ο και 12ο εξάμηνο). Στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές θα διδάσκονται τις βασικές κλινικές δεξιότητες σε περιβάλλον προσομοίωσης και στα υπόλοιπα κλινικές δεξιότητες όπου θα διδάσκονται από τους κλινικούς καθηγητές.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία