ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το «μαύρο» χρήμα

Φιλοδοξεί να ενισχύσει την προστασία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ελλοχεύουν

 26/09/2020 10:40

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το «μαύρο» χρήμα
Φωτογραφία αρχείου

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος και το οποίο φέρει τον τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)».

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το νομοσχέδιο προωθείται η περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν.

Μπορείτε να δείτε το νομοσχέδιο στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=f92ab2b1-5fd5-45be-99d0-ac41018afc74

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος και το οποίο φέρει τον τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)».

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το νομοσχέδιο προωθείται η περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν.

Μπορείτε να δείτε το νομοσχέδιο στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=f92ab2b1-5fd5-45be-99d0-ac41018afc74

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία